Vrátenie tovaru

Ak si prajete vrátiť tovar, ktorý Vám bol zásielkou doručený môžete tak urobiť v zobrazení "HISTÓRIA A DETAILY OBJEDNÁVOK" vášho užívateľského účtu v zobrazení detailov Vašej objednávky. Ak si želáte vrátiť jeden alebo viac tovarových položiek, v zozname tovarových položiek Vašej objednávky označte zodpovedajúce políčka pri tovare a uveďte dôvod vrátenia. Potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť žiadosť o vrátenie tovaru". Môžete tak urobiť len za predpokladu, že pri danej objednávke sa zobrazuje stav vyjadrujúci, že Vaša objednávka bola uhradená.

Obrázok 1 - Kliknite na "HISTÓRIA A DETAILY OBJEDNÁVOK"

Kliknite na HISTÓRIA A DETAILY OBJEDNÁVOK vo Vašom užívateľskom účte

Obrázok 2 - Po výbere objednávky označte tovarové položky a vytvorte žiadosť o vrátenie tovaru

Ukážka časti obrazovky slúžiacej na vrátenie tovarových položiek